Trưởng Phòng KD: Mrs.Ngọc
098.295.8838

chungcuecocity@gmail.com

Giá đất một số xã Đông Anh giá khởi điểm đấu giá cao nhất 16triệu/m2


UBND Thành phố Hà Nội vừa ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đầu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở  tại các khu đấu giá xã Tiên Dương, Nguyên Khê, huyện Đông Anh – Hà Nội.

Giá khởi điểm đấu giá đất tại xã Tiên Dương cao nhất 16 triệu và thấp nhất 15,8 triệu/m2.

Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu đấu giá xã Tiên Dương cao nhất 16 triệu đồng/m2 và thấp nhất là các lô đất có giá khởi điểm 15,8 triệu đồng/m2.

Khu đấu giá xã Nguyên Khê được chia làm 4 cấp giá với mức cao nhất 10,2 triệu  đồng/m2 và thấp nhất 7,9  triệu đồng/m2.

Mức giá này được áp dụng trong vòng 1 năm từ ngày ký 17/8/2015.

Trước đó, UBND thành phố Hà nội cũng đã ban hành quyết định phê duyệt giá khỏi điểm đấu giá đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại các xã Nam Hồng, Xuân Nộn, Đại Mạch, Võng La, Liên Hà, Vân Hà, Việt Hùng thuộc huyện Đông Anh. Mức giá khởi điểm cao nhất thuộc thửa đất số 4 khu đấu giá thôn Thiết Úng, xã Vân Hà là 21,3 triệu/m2 và thấp nhất là thửa đất số 06 tại Khu đấu giá thôn Đường Nhạn xã Xuân Nộn có giá khởi điểm 3,7 triệu/m2.